Общи Условия за Безопасност

Това е инструктажът, който се чете преди всяка игра. Всеки играч се подписва под него.

I.   Безопасно ползване на маркера

 1. Пейнтбол маркера не е играчка и не е разрешен за ползване от деца под 14 годишна възраст без присъствието на пълнолетен.
 2. Неправилното използване на маркера може да причини нараняване и дори смърт.
 3. Предпазители за очите предназначени за пейнтбол трябва да бъдат носени от всеки на игралното поле.
 4. Не разглобявайте или премахвайте каквито и да е части от маркера.

II.  Безопасно протичане на играта.

     Безопасността е Ваша отговорност!!!

 1. Поставяйте предпазителя на маркера в безопасен режим преди игра, след игра, когато сте убити или когато по някаква друга причина не участвате активно в играта.
 2. Носете предпазната маска, предоставена ви от “Пейнтбол Смолян”, по време на цялата игра, дори когато сте убити или когато по някаква друга причина не участвате активно в играта.
 3. Свалянето на маската е позволено само: преди играта; след играта; по време на почивка, когато всички маркери са в безопасен режим; когато съдията изрично ви позволи да я свалите.
 4. Никога на насочвайте маркера към нещо непригодено да бъде обстрелвано.
 5. Никога не насочвайте маркера към някой, който не е обезопасен съгласно изискванията за игра на пейнтбол.
 6. Винаги дръжте цевта насочена надолу или в безопасна посока, дори и когато паднете.
 7. По време на игра задължително носете предпазители за очите във формата на одобрени за игра на пейнтбол очила или маска за цялото лице. Никога не стреляйте по човек, който не е обезопасен по начина, описан по-горе.
 8. Обличайте се подходящо, когато играете пейнтбол. Избягвайте да излагате на открито части от тялото си докато играете. Дори и тънка дреха, би могла да Ви предпази и да абсорбира част от удара на топчето.
 9. Използвайте само .68 калибър топчета за пейнтбол. Никога не зареждайте или изстрелвате каквито и да е чужди обекти.
 10. Не разглобявайте маркера.
 11. Не гледайте директно в цевта. Случайно изпускане на газ може да доведе до трайни наранявания или смърт.
 12. Не употребявайте алкохол или други опиати по време на употреба на маркера. Използването на маркера под влиянието на алкохол или други опиати е криминално нарушение.
 13. Избягвайте стрелянето на опонент на разстояние по-малко от 2 метра.
 14. Никога не стреляйте по чужда собственост, топчетата за пейнтбол могат да я повредят.
20 Февруари 2018 в 1:21hАвтор:Коментар